خبریادداشت

ضرورت ایجاد پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی کلانشهر کرج

به گزارش مشق صلح، مصطفی شیرینی- دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری- در طول تاریخ بشرهمواره انواع متعددی از عوامل محیطی به عنوان مخربترین بلایای طبیعی شناخته شده است. از آنجایی که درزمان وقوع بحران های ناشی از حوادث طبیعی بویژه زلزلهدر شهرها، خسارات وارد آمده عمدتاً از نوع تخریب اماکنمسکونی می باشد از این رو نیاز به مکانی جهت مدیریت یکپارچه بحران و ایجاد پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی یکی از مسائل اساسی و مهمی است که همواره از دغدغه های برنامه ریزان و مسئولین در حوزه مدیریت بحرانمی باشد. پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ویژه درشرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی ومدیریت بحران بر عهده دارند، لذا لازم است که با بررسیدقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای احداث ایننوع از کاربری ها در سطح شهر کرج انتخاب گردد تا درجهت ارتقاء کارآمدی و بهره برداری از آن مؤثر واقع شود.

در حوزه مديريت بحران، برخورداری از مكانی مجهز و مستحكم كه شرايط و امكانات لازم جهت تشكيل ستاد و گردهمايی مديران ارشد، مديران و كــــارشـــنـاسان عمـــليـــاتی سازمان‌های مسئول و مرتبط با موضوع را داشته باشد ضروری است، چـرا كـه كـسب اطـلاعـات گسترده و مستند، تشريك مساعی و هماهنگی فراسازمانی و فرماندهی و هدايت متمركز عمليات توسط سازمان‌ها و نيروهای اجرايی از اصول مهم و اجتناب‌ناپذير در مديريت مخاطرات به شمار می‌آيد.

پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی، در واقع مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران (اتاق بحران) کلانشهر هامیباشد. مركز فرماندهی و ستاد مديريت بحران اين امكان را فراهم می‌سازد كه سامانه مديريت حادثه به سرعت فعال شده و از بروز عمليات اشتباه، دوباره‌كاری، اختلال و تراكم نيروهای حاضر در صحنه و هدر رفتن انرژی و توان عملياتی جلوگيری نمايد. ضمن آنكه مديران و فرماندهان تمامی سازمان‌ها و شركت‌های فعال در سامانه مديريت شهری در خواهند یافت که فعاليت تخصصی سازمان متبوعشان بايد هماهنگ با ساير سـازمـان‌ها و نـيروهـای عمـلياتی باشد و از يك فرماندهی و مديريت واحد پيروی گردد. با توجه به مسائلی که گفته شد، يكي از وظايف اساسي و مهم برنامه ريزان شهري و ناحيه اي، تخصيص زمين به كاربري هاي گوناگون شهري با توجه به نقش و كاركرد شهر، اقتصاد شهر و همچنين تاثير عوامل متقابل كاربري ها بر يكديگر است.

بديهي است عدم رعايت مكان گزيني صحيح در انتخابمكاني به عنوان پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی، ممكن است فاجعة ديگري حتي به مراتب وخيم تر از سانحةاوليه به دنبال داشته باشد. بنابراين لزوم برنامه ريزي، مديريت و ارائه راهكارهايي مناسب در استقرار این پایگاه ها قبل از وقوع بحران الزامي مي باشد.

مکان یابی فعالیتی است که قابلیت و توانایی های یک منطقهرا از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایرکاربری‌ها و پارامترهای دیگر برای انتخاب مکانی مناسببرای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. پیدا کردن بهترین مکان برای یک کاربری باید به گونه ای باشد که هزینه‌های دسترسی و حمل و نقل کاهش یابد و متعاقباً منفعت عمومی را در بر گیرد.

به عبارت دیگر مکان یابی سلسله عملیات و اقدامات و تمهیداتی است که در زمینه حصول از وجود شرایط و فراهم آمدن امکان اجرای یک فعالیت بوده و بر اساس آن دستیابی به هدف، نسبت به اجرای عملیات در مکان انتخاب شده اقدام می نماید و در این بین، تبعات و عوارض موضوع بررسی شده و مد نظر قرار می گیرد. مباحث تئوریکبرنامه‌ریزی مکانی ابتدا توسط دانشمندان علوم اجتماعیمطرح گردید و سپس در جغرافیا و برنامه ریزی شهریتسری یافت.

مکان يابي از جمله تحليل هاي مکاني است که تأثيرفراواني در کاهش هزينه هاي ايجاد و راه اندازي فعاليت هاي مختلف دارد .برای تعیین مکان و موقعیت بهینه پایگاه‌ پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی معیارها و شرایطی تعریف می شود تا در فرآیند مکان یابی، جایگاه این پایگاه در بهترین محل و با بالاترین کارایی انتخاب شود.

مدیریت بحران در شهر کرج نه تنها به حفظ امنیت و سلامت جمعیت شهر کمک میکند، بلکه به پایداری اقتصادی و اجتماعی نیز منجر خواهد شد.

برنامه‌ریزی و آمادگی موثر در مواجهه با بحران‌ها از اهمیت بالاییبرخوردار است و نیاز به توجه و سرمایه‌گذاری مستمر دارد.

انتظار می رود مدیریت شهری کلانشهر کرج قبل از وقوع حادثه به فکر مکان یابی و ایجاد چنین پایگاهی جهت مدیریت یکپارچه بحران در زمان وقوع بحران زلزله و … در شهر باشد.

نمایش بیشتر

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا